Lysline.no

Aksjebudsjett: Hvordan går du frem? 

En svært populær form for investering er aksjehandel, og dette kan være et veldig fremmed marked for de som aldri har forsøkt det tidligere. Det kan oppleves veldig forvirrende, og hvordan man går frem er ikke alltid like åpenbart. Her kommer vi med et par tips til hvordan du skal gå frem når du skal gjøre investeringer med aksjehandel. 

Størrelse på investering

Når man skal gjøre investeringer er første bud alltid at man aldri må investere penger man ikke har råd til å tape. Når man kjøper aksjer, setter penger i fond, kjøper valuta eller opsjoner er man aldri garantert å tjene penger, selv om investeringen regnes som noenlunde trygg. 

Man må alltid sørge for at man ikke er avhengig av de pengene som investeres, men har råd og mulighet til å la disse stå urørt over tid slik at de får tid til å opparbeide seg en lønnsomhet. 

Når markedet er så ustabilt som det for tiden er, og alle kostnader for norske husholdninger øker er det viktig at man sørger for at økonomien er trygg før man starter med investeringer. Man må alltid prioritere de viktige kostnadene før man starter med investeringer av noe som helst slag. 

Fordeling av midler

Når man skal sette opp budsjett for aksjehandel må man gjøre noen vurderinger utfra hvordan man ønsker å fordele midlene sine. Først og fremst er det viktig at man fordeler midlene utover flere instanser slik at man har større sikring dersom et av selskapene skulle gå konkurs. Ved å spille på flere enn en hest vil man gjøre tryggere investeringer, og kunne være mer trygg på å kunne få utbetalinger i fremtiden. 

Man kan også velge å fordele pengene sine på flere forskjellige typer investeringer, slik at ikke alle midlene legges i samme kurven. Man kan sette opp et budsjett på at en andel av totalsummen skal settes på aksjer, en andel på opsjoner, en andel på valuta og siste andelen på fond. 

Fordeler man pengene sine utover på denne måten vil man først og fremst minimere risikoen betraktelig fordi man ikke er like sårbar. I tillegg vil man også være sikrere når det gjelder markedet, fordi man har flere instanser som kan være med på å gi omsetning. Summen penger man sitter igjen med kan minske noe ved å fordele investeringssummen, men med større sjanse for suksess er ikke det noe dumt.