Lysline.no

Alderspensjon – hva betyr dette?

Alderspensjon betyr at du har krav på å motta et pensjon fra det offentlige når du blir pensjonsgjenstand. For å ha krav på alderspensjon må du ha opparbeidet deg en pensjonspoeng. Pensjonspoeng opparbeides gjennom å betale skatt og arbeidsgiveravgift i løpet av livet. Du kan også opparbeide deg pensjonspoeng ved å ta del i en tjenestepensjon eller en privat pensjonsordning.

Bilde tatt av cottonbro på Pexels

Alderspensjon – hva betyr dette for deg?

Etter at du har fylt 67 år, har du krav på alderspensjon fra Folketrygdfondet. Du kan få alderspensjon fra fylte 62 år, men da reduseres pensjonen din. Pensjonen din beregnes ut fra hvor mye du har tjent, og hvor lenge du har vært medlem i folketrygden.

Du kan også få alderspensjon fra fylte 60 år, dersom du har vært ufør i minst ett år. Uførhet må være medisinsk begrunnet, og du må ha vært helt eller delvis arbeidsufør i minst ett år. Dersom du har vært ufør i færre enn ett år, kan du likevel få alderspensjon dersom det medisinsk begrunnes at du ikke vil kunne jobbe igjen.

Alderspensjon beregnes på grunnlag av hvor mye du har tjent, og hvor lenge du har vært medlem i folketrygden. Pensjonen din reduseres dersom du tar ut den før du har fylt 67 år.

Alderspensjon betyr at du har krav på å motta et pensjon fra folketrygden når du har fylt 67 år. Pensjonen din beregnes på grunnlag av hvor mye du har tjent, og hvor lenge du har vært medlem i folketrygden. Du kan ta ut alderspensjon fra fylte 62 år, men da reduseres pensjonen din. Dersom du har vært ufør i minst ett år, kan du ta ut alderspensjon fra fylte 60 år.