Lysline.no

Arbeidsledighetstrygd: Hva er det og hva dekker den?

Arbeidsledighetstrygden er en ytelse som de fleste arbeidstakere i Norge har krav på dersom de blir arbeidsledige. Ytelsen skal gi økonomisk trygghet til arbeidstakere og deres familier i en periode med ledighet.

Arbeidsledighetstrygden dekker inntektstap opp til et bestemt beløp, og er avhengig av hvor mye du tjente før du ble ledig. Ytelsen utbetales i inntil 26 uker, og forlenges dersom du fortsatt er ledig etter denne perioden.

For å ha krav på arbeidsledighetstrygd må du oppfylle en rekke kriterier. Du må for eksempel ha vært i arbeid i et visst antall timer i løpet av den siste tiden, og du må ha mistet jobben din på grunn av arbeidsledighet eller nedskjæringer.

Arbeidsledighetstrygden er en viktig del av det norske velferdssystemet, og hjelper mange arbeidstakere og deres familier økonomisk i perioder med ledighet.

Bilde tatt av ROMAN ODINTSOV på Pexels

Arbeidsledighetstrygd: Hva er det og hva dekker den?

Arbeidsledighetstrygd er en ytelse fra NAV som skal gi økonomisk trygghet til personer som er arbeidsledige. Denne ytelsen dekker inntektstap som følge av arbeidsledighet, og skal gi økonomisk trygghet til personer som ikke har andre inntektskilder. Arbeidsledighetstrygd kan søkes av personer som er arbeidsledige, og det er en viktig forutsetning at personen har vært i arbeid i minst 12 måneder før arbeidsledigheten inntrådte. Personer som ikke oppfyller dette kravet kan ikke få arbeidsledighetstrygd. Arbeidsledighetstrygd utbetales for en periode på inntil 24 måneder, og det er en forutsetning at personen er arbeidsledig i minst 50 prosent av denne perioden. Arbeidsledighetstrygd utbetales ikke til personer som er arbeidsledige på grunn av egen sykdom eller uførhet.