Lysline.no

Barnebidrag – Hva betyr dette og hvor mye er det?

Barnebidrag betyr at den som har omsorg for barnet, får et økonomisk tilskudd fra den andre forelderen. Foreldre har plikt til å gi barnebidrag til sine barn, og dette er en lovbestemt rettighet for barnet. Barnebidraget skal bidra til å dekke barnets utgifter, og det er ikke en skattefri inntekt for den som mottar det. Barnebidraget fastsettes ut fra foreldrenes inntekt, og det er vanligvis en prosentandel av denne. Barnebidraget kan også justeres ut fra barnets behov, for eksempel hvis barnet har spesielle behov eller utgifter.

Bilde tatt av Polina Tankilevitch på Pexels

Barnebidrag – hva betyr det og hvor mye er det?

Barnebidrag er en økonomisk støtte som skal sikre barna et optimalt liv. Barnebidrag betales vanligvis av den som ikke har hovedansvaret for barnet, f.eks. den andre forelderen eller den som har adopsjon.

Beløpet som betales i barnebidrag varierer, og er avhengig av hvor mange barn man har, inntekten til den som betaler og hvor man bor i landet. I Norge ligger barnebidraget på mellom 3000 og 6000 kroner per barn per måned.

Barnebidraget er en viktig inntekt for mange barn og familier, og bidrar til å sikre barna en god start på livet.