Lysline.no

?En betalingsanmerkning er et varsel til andre om at du ikke har betalt en regning i tide.

Betalingsanmerkninger: Hva er de og hvordan kan du unngå dem?

Betalingsanmerkninger er markeringer som blir gjort i et kredittregister om en person eller et selskap ikke har betalt en regning i tide. Dette kan føre til at personen eller selskapet får dårligere kredittvurdering, noe som igjen kan gjøre det vanskeligere å få lån, kredittkort eller forsikring. For å unngå betalingsanmerkninger, bør man alltid betale regninger i tide og holde seg innenfor kredittgrensene sine. Hvis man får en betalingsanmerkning, kan man prøve å få den fjernet ved å betale regningen omgående og be om at kredittregisteret blir oppdatert.