Lysline.no

Etikk – Hva betyr det?

Etikk handler om hva som er rett og galt. Det er et fag som handler om moral, og om hvordan vi skal leve våre liv. Etikk handler også om hva som er verdt å leve for, og hva som er verdt å dø for.

Bilde tatt av Brett Jordan på Pexels

Hva er etikk?

Etikk er en gren av filosofien som handler om hva som er riktig og galt i forhold til menneskers handlinger. Dette inkluderer spørsmål om hva som er bra og dårlig, og hva som er riktig og galt handling. Etikk handler også om hva som er godt og ondt for mennesker, og hva som er verdt å leve for. Etikk kan handle om de store spørsmålene i livet, som hva som er meningen med livet, eller det kan handle om mer hverdagslige spørsmål som hvordan vi bør oppføre oss overfor andre mennesker.