Lysline.no

Fondskonto – Hva betyr dette?

En fondskonto er en bankkonto som er ment for å administrere investeringer i fond. Fond er en felles betegnelse for investeringsselskaper, og de fleste banker og finansinstitusjoner tilbyr fondskontoer. Fordelene med å ha en fondskonto er at du kan konsentrere dine investeringer på én plass, og at du slipper å betale gebyrer for å handle fond. Ulempen er at du ikke har like mye kontroll over pengene dine som hvis du investerer i fond selv.

Bilde tatt av Eva Elijas på Pexels

Fondskonto – Hva er dette?

En fondskonto er en type investeringskonto som gjer at du kan kjøpe og selge fond i eit nettmeglerfirma. Fond er ein samling av pengar som investeres i aksjar, obligasjonar og andre finansielle produkt. Det er to hovudtypar av fond, aksjefond og rentefond. Aksjefond inneheld aksjar i ulike selskap, og rentefond inneheld forskjellige obligasjonar.

Fondskonto er ein type konto hos eit nettmeglerfirma som gjer at du kan kjøpe og selge fond. Fond er ein samling av pengar som investeres i aksjar, obligasjonar og andre finansielle produkt. Aksjefond inneheld aksjar i ulike selskap, og rentefond inneheld forskjellige obligasjonar. Fondskonto er ein type investeringskonto som gjer at du kan kjøpe og selge fond i eit nettmeglerfirma. Fond er ein samling av pengar som investeres i aksjar, obligasjonar og andre finansielle produkt. Det er to hovudtypar av fond, aksjefond og rentefond. Aksjefond inneheld aksjar i ulike selskap, og rentefond inneheld forskjellige obligasjonar.

Fondskonto er en type konto hos et nettmeglerfirma, som gjør at du kan kjøpe og selge fond. Fond er en samling av penger som investeres i aksjer, obligasjoner og andre finansielle produkter. Aksjefond inneholder aksjer i ulike selskaper, og rentefond inneholder forskjellige obligasjoner.

Fondskonto er en type konto hos et nettmeglerfirma, som gjør at du kan kjøpe og selge fond. Fond er en samling av penger som investeres i aksjer, obligasjoner og andre finansielle produkter. Aksjefond inneholder aksjer i ulike selskaper, og rentefond inneholder forskjellige obligasjoner.

En fondskonto er en type investeringskonto, hvor du kan kjøpe og selge fond i et nettmeglerfirma. Fond er en samling penger, som investeres i aksjer, obligasjoner og andre finansielle produkter. Det er to hovedtyper av fond, aksjefond og rentefond. Aksjefond inneholder aksjer i ulike selskaper, mens rentefond inneholder forskjellige obligasjoner.