Lysline.no

Forbrukarkjøp: Hva betyr det?

Kort sagt, forbrukarkjøp er når en forbruker kjøper et produkt eller en tjeneste. Imidlertid kan dette begrepet også brukes på en mer generell måte, som å referere til enhver handling der en person bruker penger på å kjøpe noe.

Forbrukarkjøp kan deles inn i to kategorier: basert på hva som kjøpes, og basert på hvor mye penger som brukes. Når det gjelder det første, kan forbrukarkjøp deles inn i to undergrupper: varer og tjenester. Varer er fysiske objekter som kan kjøpes og eies, mens tjenester er handlinger eller ytelser som tilbys av andre. Når det gjelder hvor mye penger som brukes, kan forbrukarkjøp deles inn i to ytterligere undergrupper: mindre forbruk og større forbruk.

Mindre forbruk inkluderer vanlige, daglige kjøp som ikke koster mye penger, for eksempel mat, drikke, klær og bensin. Større forbruk, på den annen side, refererer til dyrere kjøp som krever mer planlegging og økonomisk vurdering, for eksempel boliger, biler, ferier og elektronikk.

Bilde tatt av Dave Harwood på Pexels

Forbrukarkjøp: Hva er det?

Forbrukarkjøp er kjøpet av varer eller tjenester for personlig bruk. Disse kjøpene kan gjøres av enkeltpersoner eller familier, og de fleste forbrukarkjøp blir gjort på impuls. Forbrukarkjøp kan deles inn i to hovedkategorier: nødvendige forbrukarkjøp og ikke-nødvendige forbrukarkjøp. Nødvendige forbrukarkjøp er varer eller tjenester som er nødvendige for å opprettholde en viss livsstil, som mat, klær og bolig. Ikke-nødvendige forbrukarkjøp er varer eller tjenester som ikke er nødvendige for å opprettholde en viss livsstil, som reiser, elektronikk og mote.