Lysline.no

Forbrukarrådet: Et rådgivende organ for forbrukere i Norge

Forbrukarrådet er et rådgivende organ for forbrukere i Norge. De gir råd om forbrukerrettigheter, klager og reklamasjon, samt hvordan man kan unngå å bli svindlet. Forbrukarrådet jobber for å gjøre det enklere for forbrukerne å handle på nettet, og de har også et eget nettsted med tips og råd.

Bilde tatt av Tobias Bjørkli på Pexels

Forbrukarrådet: Et rådgivende organ for forbrukere i Norge

Forbrukarrådet er et rådgivende organ for forbrukere i Norge. Rådet gir råd til forbrukere om kjøp og forbruk, og jobber for å bedre forbrukervernet i Norge. Forbrukarrådet ble opprettet i 1974, og er en non-profit organisasjon som er finansiert av Statens forbrukerinformasjon.

Rådet har tre hovedoppgaver: å gi råd til forbrukere, å jobbe for bedre forbrukervern, og å drive forbrukerinformasjon. Rådet gir råd til forbrukere gjennom rådgivningstjenesten Forbrukertelefonen, publikasjoner, nettsidene www.forbrukerradet.no og www.smartere.no, og på sosiale medier. Rådet jobber for bedre forbrukervern gjennom å påvirke myndighetene, være en aktiv deltaker i forbrukerpolitiske debatter, og gjennom å jobbe for en effektiv og rettferdig forbrukerklagenemnd. Rådet driver også Statens forbrukerinformasjon, som er Norges største forbrukerinformasjonskanal. I tillegg til å gi råd og veiledning til forbrukere, driver Statens forbrukerinformasjon også kampanjer for å øke forbrukernes kunnskap om rettigheter og plikter.