Lysline.no

Fortjeneste – hva er det og hvordan beregner man det?


Fortjeneste (også kjent som overskudd) er inntekten som er igjen etter at alle relevante utgifter er trukket fra. Fortjeneste kan beregnes på to måter; enten ved å måle inntekten og fratrukke alle kostnadene, eller ved å måle verdiøkningen i et selskap. Fortjeneste kan brukes til å måle effektiviteten til et selskap, og det er derfor viktig at det beregnes riktig.

Bilde tatt av Karolina Grabowska på Pexels

Hva er fortjeneste, og hvordan beregner man det?

Fortjeneste kan defineres på ulike måter, men generelt kan man si at det er inntektene minus kostnadene. Dette kan være fortjeneste for et selskap, en person eller en familie. For et selskap beregnes fortjenesten ved å ta inntektene fra salg og minus kostnadene for å produsere varen eller tjenesten. For en person eller familie er fortjenesten inntektene minus kostnadene for å leve. Kostnadene kan være bolig, mat, klær, transport og andre daglige utgifter. Fortjeneste kan også beregnes ved å ta inntektene minus kostnadene for å investere i en virksomhet.