Lysline.no

Grunnbeløpet – hva betyr dette for deg og din økonomi?

Grunnbeløpet i folketrygden er det minste beløpet du kan få utbetalt. For å få utbetalt grunnbeløpet må du ha opparbeidet deg rett til det. Du kan opparbeide deg rett til grunnbeløpet ved å være arbeidstaker, pensjonist, student, på helseinstitusjon, i fangenskap, være aleneomsorgspenger eller ha andre inntekter. For å få grunnbeløpet må du oppfylle vilkårene for alderspensjon eller uførepensjon.

Grunnbeløpet utgjør en viktig inntekt for mange. For de som har høye inntekter og formue, er grunnbeløpet en mindre andel av inntektene. For de som har lave inntekter og/eller lite formue, er grunnbeløpet en viktigere andel av inntektene. Grunnbeløpet utgjør også en viktig andel av inntektene for de som mottar andre ytelser fra folketrygden, som for eksempel sykepenge, barnetrygd eller pleiepenger.

Grunnbeløpet ble satt til kr 3 090 pr måned fra 1. januar 2019. Dette betyr at du i året 2019 kan få utbetalt kr 37 080 i grunnbeløp fra folketrygden.

Bilde tatt av cottonbro på Pexels

Hva betyr grunnbeløpet for deg og din økonomi?

Hvert år justeres grunnbeløpet i forhold til forbruksprisindeksen (KPI). Grunnbeløpet utgjør en viktig del av inntekten for mange nordmenn, og for en del er dette den eneste inntekten de har. Dersom du ikke har noen andre inntektskilder enn grunnbeløpet, kan en endring i dette beløpet føre til store økonomiske utfordringer.

For å få en oversikt over hvor mye du kan forvente å få i grunnbeløp, kan du ta en titt på tabellen under. Den viser de siste årene hvor mye grunnbeløpet har blitt justert.

2018 2019 2020 2021 2022 Januar 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 Februar 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 Mars 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 April 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 Mai 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 Juni 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 Juli 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 August 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 September 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 Oktober 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 November 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050 Desember 9.490 9.700 9.700 9.950 10.050

As you can see from the table, the basic allowance has been increased by 2.1% from 2018 to 2019, and is expected to remain the same in 2020. From 2021 onwards, the basic allowance is expected to increase by 2% per year.

If you are on a low income, the basic allowance can make a big difference to your quality of life. It can help you to cover the cost of essentials such as food and travel, and can also give you a little extra to spend on leisure activities or treats for yourself.

If you are struggling to make ends meet, there are a number of organisations that can offer advice and support. The National Insurance Scheme (NIS) can provide you with information about your entitlements, and can also help you to find other sources of income if you are eligible.