Lysline.no

Heftelse – hva er det egentlig?

Heftelse er en type sikkerhet som brukes av banker og andre finansinstitusjoner for å sikre fordringer. Heftelse innebærer at en tredjeperson garanterer for betaling av fordringen hvis den originale debtor ikke gjør det. Heftelsen kan være personlig, ved at en annen person garanterer for fordringen, eller ved at en ting blir stilt som sikkerhet for fordringen.

Bilde tatt av Gary Barnes på Pexels

Heftelse – hva er det egentlig?

Heftelse er et ord som ofte brukes i forbindelse med juridiske og økonomiske dokumenter. Men hva er egentlig heftelse, og hvordan fungerer det?

Heftelse er et juridisk begrep som brukes for å beskrive en type gjeldsovertakelse. Når en person hefter for en annen persons gjeld, betyr det at vedkommende blir ansvarlig for å betale denne gjelden hvis den ikke blir betalt av den opprinnelige skyldneren.

Det finnes ulike typer heftelser, men den vanligste formen er bankheftelse. Når en person setter opp en bankheftelse, gir vedkommende banken tillatelse til å trekke penger fra vedkommendes konto for å dekke eventuelle utestående gjeldsobligasjoner.

Bankheftelser er ofte brukt i forbindelse med boliglån, der banken krever at låntageren setter opp en heftelse for å sikre at lånet blir betalt tilbake. Heftelser kan også brukes i andre sammenhenger, for eksempel når en person setter opp en garanti for en annen persons lån.

I noen tilfeller kan heftelser også brukes for å sikre at en person overholder vilkårene i en kontrakt. For eksempel kan en arbeidsgiver kreve at en ansatt setter opp en bankheftelse for å sikre at vedkommende overholder kontrakten, for eksempel ved å ikke jobbe for en competitor.

Heftelser er ikke bare begrenset til økonomiske forhold, men kan også brukes i andre sammenhenger. For eksempel kan en person sette opp en heftelse for å sikre at vedkommende overholder vilkårene i en kontrakt, for eksempel ved å ikke jobbe for en competitor.