Lysline.no

Hva betyr Forbrukerombudet?

Forbrukerombudet jobber med å beskytte forbrukerne og jobber for at alle skal ha rettferdig behandling. De jobber også for å bedre forbrukernes rettigheter og for å sikre at bedrifter følger lover og regler. Forbrukerombudet er en uavhengig institusjon som erfinansiert av Forbruker- og administrasjonsdepartementet.

Bilde tatt av Jumana Dakkur på Pexels

Forbrukerombudet: Hva betyr det?

Forbrukerombudet er et statlig organ som skal beskytte forbrukerne mot ulovlige eller urimelige forhold i markedet. De skal også jobbe for å fremme konkurransen i markedet, og for å sikre at forbrukerne har god informasjon. Forbrukerombudet skal også jobbe for å bedre forholdene for forbrukerne i det norske markedet.