Lysline.no

Hva betyr livsinntekt?

En livsinntekt er inntekten man har fra arbeid og andre aktiviteter i løpet av et år. Dette inkluderer lønn, overarbeid, feriepenger, tips, bonuser, provisjoner og andre inntekter.

Bilde tatt av Dave Harwood på Pexels

Hva er livsinntekt?

Livsinntekt er inntekten en person tjener gjennom livet. Dette kan inkludere lønn fra arbeid, inntekt fra formue og andre kilder. Livsinntekt er en viktig faktor i å bestemme hvor mye en person kan spare, og hvor mye de kan bruke på forbruksvarer og tjenester. Livsinntekt kan også brukes til å beregne skatt.