Lysline.no

Hva betyr Moral?

Moral handler om hva vi bør gjøre og ikke gjøre. Det er en del av etiske systemer, og handler om hva som er riktig og galt. Moralen til en person kan være forskjellig fra andre, avhengig av kulturen og religionen deres. Moralen kan også forandres over tid, avhengig av hva samfunnet synes er riktig og galt.

Bilde tatt av RF._.studio på Pexels

Hva er den moralske forskjellen mellom gode og onde handlinger?

Den moralske forskjellen mellom gode og onde handlinger kan oppsummeres slik: Gode handlinger er those that result in positive consequences for others, while bad actions are those that result in negative consequences for others.

Actions can be good or bad in themselves, regardless of the consequences. For example, if you tell a lie, that is a bad action, even if it results in a good outcome. However, many actions are only bad or good because of their consequences. For example, if you steal a car, that is a bad action because it causes harm to the owner of the car. But if you steal a car to save someone’s life, then it is a good action.

The distinction between good and bad actions is often called the moral distinction.