Lysline.no

Hva er en aksje?

En aksje er en andel i et selskap, og gir deg visse rettigheter. Når du kjøper en aksje i et selskap, blir du en del eier av selskapet, og har rett til å delta på generalforsamlingen og stemme på styremedlemmer. Du har også rett til å motta utbytte, hvis selskapet har overskudd. Aksjer kan kjøpes og selges på en børs, og prisen på aksjene varierer etter hvordan markedet vurderer selskapet.

Bilde tatt av Suzy Hazelwood på Pexels

Hva er en aksje?

En aksje er et finansielt instrument som gir kjøperen rett til å eie en andel av et selskap, og dermed også rett til å delta i selskapets overskudd eller tap. Aksjer blir også kalt for verdipapirer, og er en av de viktigste investeringene man kan gjøre. Aksjer gir også kjøperen rett til å stemme på selskapets generalforsamling, og på den måten påvirke selskapets fremtidige retning. Aksjer blir også omtalt som eierandeler i et selskap, og det er nettopp det de er; en andel av et selskap som man eier.