Lysline.no

Hva er Norges Pensjonsfond – et sikkerhetsnett for oss alle

Pensjonsfond for Norge ble opprettet i 1990 med formål å sikre gode pensjoner for norske arbeidstakere. Pensjonsfondet forvalter oljefondet, og er dermed finansiert av inntekter fra olje- og gassvirksomhet i Norge. Pensjonsfondet forvalter også andre verdipapirer, slik som aksjer og obligasjoner.

Pensjonsfondet for Norge er verdens største statlige pensjonsfond, og hadde i 2020 en formue på rundt 10,5 trillioner kroner.

Bilde tatt av Tobias Bjørkli på Pexels

Pensjonsfond for Norge – et sikkerhetsnett for oss alle

Pensjonsfondet for Norge ble opprettet i 1990, og er et av verdens største fond. Fondet er finansiert av olje- og gaseinntekter, og er et sikkerhetsnett for norske pensjonister. Fondet investerer i aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter, og har en lang og stabil historie med høye avkastninger. Fondet har også en viktig rolle i å sikre at norsk økonomi er robust og motstandsdyktig mot sjokk.