Lysline.no

Hvordan tjener kongefamilien penger?

Hvordan tjener kongefamilien penger?

Kongefamilien i Norge tjener penger på flere måter. De fleste inntektene kommer fra statlige midler, men de tjener også penger på inntekter fra eiendommer, investeringer og foretak.

Statlige midler: Kongefamilien mottar årlig en fast sum fra staten, kalt apanage. I tillegg får de midler til dekning av deres offisielle representasjonsutgifter.

Eiendommer og investeringer: Kongefamilien eier en rekke eiendommer, både i Norge og i utlandet. De fleste av disse eiendommene er boliger for den kongelige familien, men de eier også jord- og skogbruk, kommersielle eiendommer og aksjer. Inntektene fra disse eiendommene går til dekning av privatliv, for eksempel boligutgifter og ferie.

Foretak: Kongefamilien har et eget selskap, Kongelige Norske Eiendomsselskap, som forvalter en del av deres eiendommer. Selskapet gir også rådgivning om investeringer og eiendomsforvaltning. Kongelige Norske Eiendomsselskap er et privat aksjeselskap, og kongefamilien tjener penger på inntektene fra selskapet.