Lysline.no

Inkasso – hva betyr det?

Inkasso innebærer at en kreditor tar ut en faktura eller et inkassovarsel for å få innbetalt det som er skyldig. Inkasso kan også være et tiltak for å få inn det som er skyldig etter at en tvist er avgjort. Inkasso er en naturlig del av forretningslivet, og det er viktig å ha god kunnskap om hvordan inkasso fungerer.

Bilde tatt av NATASHA LOIS på Pexels

Inkasso – hva betyr det for deg?

Inkasso betyr at en inkassobyrå eller et advokatfirma har blitt bedt om å inndrive en gjeld på vegne av en kreditor. Inkasso innebærer ofte at man har fått et varsel om at man skylder penger, og at man ikke har betalt dette innen en frist på 14 dager. Hvis ikke dette skjer, kan det hende at inkassoselskapet tar ut et tvangsmulkt på 20% av det man skylder, i tillegg til renter og eventuelle andre kostnader. Inkasso er derfor noe du bør ta alvorlig, og det er viktig å betale det du skylder så snart som mulig.