Lysline.no

Inntektsskatt: Hva er det og hvor mye betaler du?

Inntektsskatt er en skatt som innkreves på personlig inntekt. Inntektsskatt er en av de viktigste inntektskildene for staten, og det er den eneste skatten som betales til staten av personer som ikke er bosatt i Norge. Inntektsskatt utgjør omtrent en tredjedel av statens inntekter.

Inntektsskatten beregnes på grunnlag av din bruttoinntekt, det vil si inntekten din før skatt og eventuelle fradrag. Inntektsskatten beregnes på en skala, der du betaler høyere skatt jo høyere inntekt du har.

I Norge betaler du inntektsskatt på alle inntekter, både lønn, pensjon, arbeidsinntekt, kapitalinntekt og formue. Inntektsskatt på formue kalles kapitalbeskatning.

Inntektsskatten betales til staten hvert år. Du betaler inntektsskatt hvis du har hatt inntekt i Norge i løpet av et år, og du skal betale skatt på inntekten din selv om du ikke bor i Norge.

Inntektsskatten består av en generell skatt og en kommunal skatt. Kommunale skatter og avgifter betales til kommunen der du bor, og de fleste kommuner har også en egen inntektsskatt. Generell skatt og kommunal skatt beregnes hver for seg, og du betaler den kommunale skatten til kommunen der du bor.

Moms og merverdiavgift er ikke en del av inntektsskatten, men det er en annen skatt som du betaler på varer og tjenester.

Bilde tatt av Vansh Sharma på Pexels

Hva er inntektsskatt, og hvor mye betaler du?

Inntektsskatt er den skatten du betaler på din inntekt. Inntektsskattens størrelse avhenger av hvor mye du tjener i løpet av et år, og hvor mye du har i inntekt. Jo høyere inntekt, jo høyere inntektsskatt. Inntektsskattens størrelse varierer også mellom landene. I Norge betaler du inntektsskatt på inntekten din til staten. Inntektsskatten du betaler går til å finansiere offentlige tjenester som for eksempel veier, skoler og sykehus.