Lysline.no

Kausjon – Hva er det og hva betyr det?

Kausjon er en form for garanti som en person gir for å sikre at en annen person oppfyller sine forpliktelser. Kausjon er ofte brukt i forbindelse med boliglån, der den som gir kausjon står som garantist for at låntakeren betaler tilbake lånet. Kausjon kan også brukes i andre sammenhenger, for eksempel når en person gir kausjon for at en annen person skal betale en regning. Kausjon gir den som gir den en økonomisk risiko, da de kan bli nødt til å betale hvis den andre personen ikke oppfyller sine forpliktelser.

Bilde tatt av Darina Belonogova på Pexels

Kausjon – hva betyr dette og hva kan det brukes til?

En kausjon er et dokument som inneholder en erklæring om at en person eller et selskap er villig til å betale en sum penger til en annen person eller et annet selskap hvis den første personen ikke gjør det. Kausjonen blir ofte brukt i forretningssammenheng, for eksempel når en bedrift leier et kontor fra en annen bedrift. Bedriften som leier kontoret vil normalt gi kausjonen til leieren som et bevis på at de er villige til å betale leiepenger hvis de ikke gjør det. Kausjonen kan også brukes i andre sammenhenger, for eksempel når en person leier et hus eller en bil.