Lysline.no

Konkurs – hva betyr dette for deg og din bedrift?

Når en bedrift går konkurs, betyr det at den ikke lenger kan betale sine forfallende regninger. Bedriften blir da erklært insolvent og omgjort til konkursbo. Konkursboet er en bedrift som er underlagt konkursloven, og skal avvikles. Alle bedriftens eiendeler blir da overført til konkursboet, og skal selges for å dekke bedriftens gjeld. Bedriftens ansatte blir permittert, og kan ha krav på dagpenger fra NAV. Konkursen påvirker også bedriftens kreditorer, som ikke lenger vil få utbetalt det de har til gode. Dette kan føre til at bedrifter som har betalt for varer eller tjenester fra den konkursrammede bedriften, også kan gå konkurs. Konkursen påvirker også bedriftens eiere, som ofte mister alt de har investert i bedriften.

Bilde tatt av Jopwell på Pexels

Konkurs – hva betyr dette for deg og din bedrift?

En konkurs er en prosess hvor en bedrift blir erklært insolvent, og dermed ikke lenger kan betale sine forfallende gjeldsforpliktelser. Konkursen innebærer at bedriftens aktiva blir brukt til å dekke kreditorenes fordringer, og at eventuelle overskytende midler blir fordelt mellom kreditorene etter en fastsatt rangordning.

Konkursen medfører også at bedriftens virksomhet blir avviklet, og at dens ansatte blir oppsagt. Konkursen kan ha alvorlige konsekvenser for bedriftens eiere, ansatte og kreditorer, og kan føre til at en bedrift mister sin omdømme og blir tvunget til å avvikle sin virksomhet.