Lysline.no

Kontantstønad: Hva er det og hva gjør det?

Kontantstønad er en form for økonomisk støtte som gis til personer med lav inntekt eller ingen inntekt. Kontantstønad kan brukes til å dekke daglige utgifter som mat, husleie og klær. Kontantstønad er en viktig del av norsk velferdssystem, og det er en av de viktigste inntektskildene for mange familier i Norge. Kontantstønad er en fordelaktig ytelse, og det er en grunn til at Norge har et av verdens mest robuste velferdssystemer.

Bilde tatt av Clara Ngo på Pexels

Hva er kontantstønad, og hva gjør den?

Kontantstønad er en form for støtte som gis til familier med barn. Denne støtten dekker en del av barnas utgifter, og gjør det dermed enklere for familien å bo og leve. Kontantstønad er ikke en skattefri inntekt, men en del av den blir skattefri. Kontantstønad blir også kalt barnetrygd.