Lysline.no

Lån med sikkerhet – hva betyr dette?

En låneavtale med sikkerhet innebærer at låntakeren stiller en form for sikkerhet for lånet, for eksempel i form av et pant i boligen. Dette gir banken eller finansieringsselskapet en viss grad av sikkerhet for å få lånet tilbakebetalt, og dermed kan de ofte tilby bedre vilkår for lånet enn om det ikke hadde vært stilt noen sikkerhet. Sikkerhet kan også stilles i form av verdipapirer eller andre eiendeler.

Bilde tatt av Brett Sayles på Pexels

Hva betyr det å låne med sikkerhet?

Lån med sikkerhet betyr at du tar opp et lån med en form for sikkerhet. Dette kan være i form av en bolig eller et annet eiendel. Sikkerhet gir banken eller finansieringsselskapet trygghet for at du kan betjene lånet, og i tilfelle du ikke kan, kan de gå til inndrivelse av sikkerheten. I de fleste tilfeller gir dette deg en fordel i form av en lavere rente.