Lysline.no

Likviditet – hva er det og hvor viktig er det?

Likviditet er en økonomisk term som brukes for å beskrive en bedrifts evne til å betale sine forpliktelser når de forfaller. Likviditet er et viktig aspekt av en bedrifts økonomiske helse, og kan påvirke en bedrifts evne til å fortsette å drive virksomheten og å betale utbytte til aksjonærene. Likviditetsraten er et mål på en bedrifts likviditet, og kan beregnes ved å dividere bedriftens omløpsmidler (kontanter og andre eiendeler som kan omgjøres til kontanter raskt) med bedriftens kortsiktige forpliktelser. En høy likviditetsrate betyr at bedriften har en stor andel av sine forpliktelser som kan betales med kontanter, og er derfor mindre sannsynlig å oppleve likviditetsproblemer.

Bilde tatt av Karolina Grabowska på Pexels

Likviditet – hva er det og hvor viktig er det?

Likviditet handler om hvor mye kontanter du har tilgjengelig for å betale regninger og for å investere i nye prosjekter. Likviditet er viktig fordi det hjelper deg å unngå økonomiske problemer som kan oppstå hvis du ikke har nok kontanter til å dekke dine utgifter. Likviditet er også viktig fordi det gir deg fleksibilitet til å investere i nye prosjekter eller å ta opp nye lån. Likviditet er derfor en viktig faktor når det gjelder å sikre at din bedrift er økonomisk sunn.