Lysline.no

Minstefradrag: Hva betyr dette for deg?

Minstefradraget er en ordning som gjør at du kan få et fradrag i skatten på inntekt som er under en viss sum. Ordningen gjelder for personer over 18 år som ikke er gift eller har barn som er under 18 år. Minstefradraget ble innført i 2001 og er en del av skattereglene i Norge.

For å få minstefradraget, må du ha en inntekt på under 50 000 kroner i året. Du kan ikke få minstefradraget hvis du har en inntekt på over 50 000 kroner, selv om du ikke er gift eller har barn.

Minstefradraget gjelder ikke for personer som er gift eller har barn. Dette betyr at hvis du er gift eller har barn, må du ha en inntekt på under 50 000 kroner for å få minstefradraget.

Minstefradraget gjelder kun for inntekt som du betaler skatt på. Dette betyr at du ikke kan få minstefradraget på inntekt som du ikke betaler skatt på, som for eksempel barnetrygd eller pensjon.

Minstefradraget gis ikke automatisk. Du må selv søke om minstefradraget hos Skatteetaten.

Bilde tatt av Leandro Valentino på Pexels

Minstefradrag: Hva betyr dette for deg?

Minstefradraget er et fradrag på inntekt som alle personer med inntekt fra arbeid har krav på. Fradraget er på 2.430 kroner for inntektsåret 2019. For personer som er gift eller samboende med inntekt fra arbeid, er fradraget doblet til 4.860 kroner. Dette betyr at alle personer med inntekt fra arbeid får dette fradraget, og at personer som er gift eller samboende med inntekt fra arbeid får det doble fradraget.