Lysline.no

MVA – Merverdiavgift

Merverdiavgift (MVA) er en avgift som beregnes på de fleste varer og tjenester som selges i Norge. MVAen utgjør 25 prosent av salgsprisen, og skal innbetales til staten.

MVAen inngår ikke i prisen på varer og tjenester som selges til utlandet, men ved import av varer fra utlandet beregnes det inngående merverdiavgift (IMV) på varene.

Norske bedrifter kan fratrekke MVA på varer og tjenester de kjøper inn til egen virksomhet. Dette gjøres ved å fylle ut en såkalt MVA-kompensasjonsblankett. Bedrifter kan også få tilbakebetalt MVA på varer og tjenester de har kjøpt i utlandet, forutsatt at disse varene og tjenestene ikke blir brukt i Norge.

Bilde tatt av Yaroslav Shuraev på Pexels

MVA – hva er det og hvordan fungerer det?

MVA er en forkortelse for merverdiavgift. Dette er en avgift som pålegges varens eller tjenestens verdi, og som innkreves av staten. MVA er en prosentvis avgift, og satsen varierer fra land til land. I Norge er satsen på merverdiavgift 25 prosent.

MVA beregnes på varens eller tjenestens totale pris, inklusive eventuelle andre avgifter som påløper, for eksempel toll. Når du kjøper en vare eller tjeneste med merverdiavgift, betaler du altså den totale prisen, inklusive MVA.

Når et selskap selger en vare eller tjeneste, skal det innkreve og betale merverdiavgift til staten. Selskapet kan fratrekke den merverdiavgiften det har betalt når det kjøper varer og tjenester fra andre, og dermed få igjen merverdiavgiften det har betalt. Dette kalles også kreditt, og gjør at selskapene ikke betaler merverdiavgift på varer og tjenester de kjøper.

Merverdiavgift beregnes på alle varer og tjenester som selges i Norge, med unntak av noen få, for eksempel bensin, strøm og alkohol. Merverdiavgift på varer og tjenester som kjøpes i utlandet, skal også betales når varen eller tjenesten blir brukt i Norge.