Lysline.no

Næringsinntekt – Hva Betyr Det?

Næringsinntekt er inntekt fra næringsvirksomhet, og omfatter både overskudd og lønn. Næringsinntekt kan oppnås gjennom aktivt arbeid i næringsvirksomhet, eller ved å investere i næringsvirksomhet. Næringsinntekt er skattepliktig, og skatten beregnes på grunnlag av inntekten.

Bilde tatt av Josh Hild på Pexels

Næringsinntekt – Hva Betyr Det?

Næringsinntekt er inntekt som er oppnådd fra næringsvirksomhet. Næringsinntekt kan oppstå ved salg av varer eller tjenester, leie av næringslokaler eller andre inntektsbringende aktiviteter. Inntektene må være knyttet til en næringsvirksomhet for å kunne betegnes som næringsinntekt, og næringsvirksomhet omfatter alle aktiviteter som drives med sikte på å oppnå økonomisk vinning. Næringsinntekt er et begrep som brukes i skatteretten, og skattepliktige næringsinntekter skal beskattes i henhold til alminnelige skatteregler. Næringsinntekt regnes ikke som personinntekt, og derfor kan næringsinntekter gi grunnlag for en lang rekke skattefradrag og andre fordeler.