Lysline.no

Revisor: Hva betyr det og hva gjør de?

Takk til Femelle.no som er Lysline.no sin trofaste promotør og tilbyr sammenligning av beste smålån på minuttet.

En revisor er en person som gransker og vurderer regnskap og andre økonomiske dokumenter for å sikre at de er riktige og i samsvar med lover og forskrifter. De fleste revisorer er godkjente av et offentlig organ, og mange jobber i revisjonsfirmaer.

Revisorer hjelper bedrifter og organisasjoner med å holde orden i sine regnskaper, og de kan også være med på å gi råd om hvordan bedrifter kan forbedre sine økonomiske rutiner. De fleste revisorer har en bachelorgrad i økonomi eller regnskap, og noen har også en mastergrad.

Bilde tatt av Misolo Cosmetic på Pexels

Hva er en revisor, og hva gjør de?

En revisor er en fagperson som gjennomgår og vurderer regnskaper og andre økonomiske dokumenter for å sikre at de er i samsvar med lover og forskrifter. Revisorer gir også råd til bedrifter og organisasjoner om hvordan de kan forbedre sin økonomiske styring.

Det er to hovedtyper av revisorer: offentlige revisorer og internrevisorer. Offentlige revisorer, også kjent som statsautoriserte revisorer, arbeider hovedsakelig for statlige myndigheter og store bedrifter. Internrevisorer jobber hovedsakelig for private bedrifter og organisasjoner.

En viktig del av jobben til en revisor er å identifisere eventuelle svakheter i økonomisk styring, slik at bedrifter og organisasjoner kan ta tiltak for å forbedre seg. Revisorer gjennomfører også regelmessige undersøkelser av bedrifter og organisasjoner for å sikre at de følger lover og forskrifter.

Det er mange forskjellige typer revisjonsprosesser, men de fleste involverer en grundig gjennomgang av bedrifts- eller organisasjonsregnskaper. Revisorer analyserer også andre økonomiske dokumenter, som budsjetter og kontrakter. Enkelte ganger kan revisorer også gjennomføre intervjuer med ansatte for å få bedre innsikt i bedriftens eller organisasjonens økonomiske praksis.

Når en revisor har gjennomført en undersøkelse, vil han eller hun vanligvis skrive en rapport som oppsummerer funnene. Rapporten inneholder vanligvis anbefalinger om hvordan bedriften eller organisasjonen kan forbedre sin økonomiske styring.