Lysline.no

Saldo – hva betyr dette ordet?

«Saldo» er et økonomisk begrep som betegner det totale beløpet av penger som er tilgjengelig på en konto. Dette kan være en bankkonto, en sparekonto eller en brukskonto. Saldo inkluderer både innskudd og eventuelle renter eller avkastninger som er opptjent. Saldo brukes ofte i forbindelse med budsjettering, da det gir en oversikt over hvor mye penger man har til rådighet.

Bilde tatt av Anna Shvets på Pexels

Saldo – hva betyr dette ordet?

Saldo betyr det totale beløpet som er igjen på en konto, enten det er en bankkonto, en kredittkortkonto eller en annen type konto. Ordet kan også brukes om det totale beløpet av en gjeld eller en fordring.