Lysline.no

Skattefradrag – Hva betyr dette?

Skattefradrag er en sum penger som fratrekkes fra den totale summen av skatt som man egentlig skulle betale. Dette gjøres for å stimulere til økt sparing og investering, og for å gi personer og bedrifter en økonomisk insentiv til å gjøre akkurat dette. Det er to hovedtyper av skattefradrag: direkte og indirekte. Direkte skattefradrag er fradrag som gis på inntekt og formue, og indirekte skattefradrag er fradrag på utgifter. Det er en rekke forskjellige skattefradrag man kan benytte seg av, avhengig av hvilken type inntekt og formue man har, og hvilke utgifter man har.

Bilde tatt av Dave Harwood på Pexels

?Skattefradrag – Hva er dette?

Skattefradrag er en reduksjon i det totale skattebeløpet som en person eller et selskap må betale. Fradragene kan gis for en rekke forskjellige ting, inkludert inntekt, gjeld, formue, gaver og mer. Noen skattefradrag er faste, mens andre kan variere i størrelse. Skattefradrag kan redusere din totale skattebyrde betydelig, og derfor er det viktig å være klar over hvilke fradrag du kan benytte deg av.