Lysline.no

Personinntekt er inntekten som en person har fra sine egne arbeidsinntekter, næringsinntekter og formue.

Personinntekt er inntekten som en person har fra sine egne arbeidsinntekter, næringsinntekter og formue. Personinntekt omfatter både lønn og andre arbeidsinntekter, for eksempel honorarer og provisjoner. Næringsinntekter omfatter inntekter fra næringsvirksomhet, for eksempel inntekter fra driftsinntekter og investeringer. Formueinntekter omfatter inntekter fra rente, gevinster og utbytte. Personinntekten er den viktigste inntektskilden for de fleste personer. De fleste personer bruker personinntekten til å betale for hus, bil, mat og andre forbruksvarer. Personinntekten er også en viktig inntektskilde for den offentlige sektoren, fordi mange personer betaler skatt av personinntekten.

Bilde tatt av Eren Li på Pexels

Personinntekt – en guide til din inntekt

og skatt

Personinntekt omfatter alle inntekter du har som privatperson, og inkluderer blant annet lønn, renter, gevinster og inntekter fra næringsvirksomhet. Personinntekt blir normalt oppgitt i en personlig skattemelding, og du kan se hvilke inntekter som er inkludert i din personinntekt på skattemeldingen.

Skatt på personinntekt beregnes etter en skattesats, og denne satsen kan variere avhengig av hvor mye inntekt du har. I Norge er det tre skattesatser for personinntekt:

0% skatt på inntekt under 164 800 kroner

20% skatt på inntekt fra 164 800 kroner til 558 700 kroner

30% skatt på inntekt over 558 700 kroner

For å beregne skatten på din personinntekt må du først oppgi alle inntektene dine i skattemeldingen. Inntektene skal være oppgitt i norske kroner, og du må oppgi dem i skattemeldingen før du kan beregne skatten.

Når du har oppgitt alle inntektene dine i skattemeldingen, beregner du skatten ved å multiplisere inntekten med skattesatsen. For eksempel, hvis du har en personinntekt på 300 000 kroner i året, vil skatten bli beregnet slik:

0% skatt på de første 164 800 kronene = 0 kroner

20% skatt på inntekten fra 164 800 kroner til 558 700 kroner = 69 140 kroner

30% skatt på inntekten over 558 700 kroner = 81 600 kroner

Totalt blir skatten på din personinntekt 150 740 kroner.

Det er viktig å være klar over at skatt på personinntekt ikke er den eneste skatten du betaler i Norge. Du betaler også skatt på formue og inntekt fra andre kilder, for eksempel gevinster på aksjer eller eiendommer.