Lysline.no – Bloggen om business innenfor logistikk og transport

Lysline.no er en blogg om næringsliv innen logistikk og transport. Bloggen er laget av et team av fagfolk med lang erfaring på området.

En fersk studie har avdekket at de fleste leser blogger for å finne ut mer om nye produkter, tjenester og trender. Dette er grunnen til at det er viktig for bedrifter å ha sin egen blogg slik at de kan engasjere seg med kundene sine på et dypere nivå.

Lysline.no har kunnet oppnå dette ved å levere verdifullt innhold til logistikk- og transportbransjen samt generelle forretningstemaer. Dette gjøres ved å fokusere på unike casestudier, dybdeanalyser, intervjuer med eksperter og mye mer

For å forstå innholdet i bloggen best mulig finner du nedenfor en liste med viktige begreper:

Hva betyr logistikk?

Logistikk er prosessen med å planlegge, implementere og utføre bevegelser av mennesker, varer og tjenester.

Les mer om logistikk her

Hva betyr transport?

Transport er bevegelse av mennesker, dyr og varer fra ett sted til et annet.

Transport er en viktig faktor i hverdagen vår. Det hjelper oss å komme oss til jobb, skole og andre steder i tide.

Det knytter oss også til andre mennesker og skaper sosiale bånd mellom ulike samfunn.

Transportindustrien har mange bevegelige deler som må forvaltes på riktig måte for at samfunnet skal fungere godt.

Les mer om transport her

Hva er forskjellen på logistikk og transport?

Transport er bevegelse av mennesker eller varer fra ett sted til et annet. Logistikk er prosessen med å planlegge, utføre og kontrollere bevegelsen av materialer, dyr eller tjenester. En logistikksjef styrer transport- og logistikkprosesser for en bedrift.

Hva betyr “streamlining”?

Streamlining på norsk heter effektivisering og er en prosess for å gjøre noe enklere, mer effektivt eller mer effektivt. Det kan gjøres ved å eliminere unødvendige deler eller prosesser.

Effektivisering er en viktig del av enhver prosess og virksomhet. Det bidrar til å redusere tiden det tar å få en oppgave fullført og øke produktiviteten. Dette gjør det blant annet billigere og lettere for bedrifter å skalere sin logistikk.

Les definisjonen av streamlining her

Hva betyr nettofortjeneste?

Nettoresultat er et regnskapsbegrep som refererer til forskjellen mellom inntekter og utgifter. I næringslivet blir nettoresultatet ofte brukt som et mål på ytelse fordi det reflekterer hvor godt et selskap kan generere inntekter.

Nettoresultatet til et selskap kan endres avhengig av forskjellige faktorer som salgshastighet, varekostnader og andre utgifter.

Hva betyr bruttofortjeneste?

Bruttofortjeneste er mengden penger et selskap tjener før de vurderer utgifter. Det beregnes ved å legge til kostnadene for solgte varer og trekke fra kostnadene for varer som brukes i produksjonen.

Bruttofortjeneste brukes ofte som målestokk for hvor godt et selskap gjør det, da det gir innsikt i hvor mye virksomhet de klarer å generere.

Hva er en KPI (Key point indicator)?

En nøkkelpunktindikator er en beregning som indikerer kvaliteten på en spesifikk aktivitet. Den brukes til å måle og analysere effektiviteten til en person eller et team.

En nøkkelpunktindikator er noe som kan måles og analyseres som en metrikk for å vurdere hvor effektive de er i jobben sin. Generelt kan det sees på som en prosess eller et resultat som hjelper til med å måle effektiviteten til en person eller et team.

Et vanlig eksempel på nøkkelpunktindikatorer er konverteringsfrekvenser som viser hvor mange personer som ble konvertert til kunder eller potensielle kunder.

Les mer om KPI definisjonen her

Hva er en fraktagent?

En fraktagent er en person som hjelper til i prosessen med å frakte varer fra ett sted til et annet. De kalles også speditører eller transportører.

Fraktagenter hjelper til med lasting og lossing av varer fra ett sted til et annet, samt yter fortollingstjenester. De hjelper også med å beregne og betale for transportkostnader, i tillegg til å tilby internasjonal transportforsikring for sine kunder.

En fraktagent jobber vanligvis med et selskap som har varehus eller kontorer over hele verden. De jobber med forskjellige selskaper på kontraktsbasis og får utbetalt en provisjon basert på verdien av forsendelsene de håndterer for dem.

Hva er en leverandør?

En leverandør er et selskap som leverer varer eller tjenester til et annet selskap.

En leverandør har tre hovedegenskaper:

– De leverer varer eller tjenester til andre selskaper.

– De har et etablert forhold til det andre selskapet.

– De er i stand til å levere varene eller tjenestene innenfor en viss tidsramme.

Hva er en “performance garanti” – og hvorfor er det viktig?

En ytelsesgaranti er en kontrakt der en arbeidsgiver lover å betale en viss sum penger dersom den ansatte ikke utfører jobben som forventet.

En ytelsesgaranti er viktig for de ansatte fordi den sikrer at de blir kompensert for sitt arbeid. Det lar dem også ta en risiko og ta på seg nye muligheter uten å bekymre seg for å miste jobben.

Betydningen av ytelsesgarantier har økt de siste årene ettersom flere og flere arbeidsgivere har gått over fra å tilby lønn til timelønn, som kan endres avhengig av bedriftens økonomiske situasjon.

Les mer om ulike typer garantier her