Lysline.no

Vekter og måleinstrumenter er viktige investeringsområder for apoteker andre helseaktører

Den farmasøytiske industrien i stort har høye krav til presise vekter og måleinstrumenter, apoteker er ikke noe unntak. Selv om det store flertallet av medisiner leveres i ferdig form, er det fortsatt noen situasjoner der apotekere og farmasøyter kan være nødt til å måle opp eller veie ulike medisiner og legemidler.

Høy presisjon er avgjørende ved tilberedning av legemidler

Det er kanskje ikke overraskende at alt utstyr tilpasset apoteker er laget for å være så nøyaktig som mulig. Apotekene er et svært viktig bindeledd mellom leger og pasienter, og eventuelle feil kan få katastrofale konsekvenser.

I situasjoner der apoteket skal måle opp eller kontrollere vekten til ulike legemidler, er det selvfølgelig viktig at måleresultatene er helt riktige. De fleste medisiner gis i svært begrensede mengder, og selv et lite avvik kan ha stor betydning på effekten for en pasient.

Tilleggsutstyr til apoteker – mikroskoper, personvekter og mer

Mange apoteker tilbyr også andre tjenester utover bare utlevering av medisiner og medisinsk utstyr. Det betyr at noen apoteker også kan ha behov for helt andre måleinstrumenter enn bare presisjonsvekter.

Gode mikroskoper kan være et eksempel. Selv om det ikke er spesielt vanlig at noen i et norsk apotek mikroskoperer prøver, er det fortsatt relevant i stort. Moderne testløsninger gjør det mulig å avdekke en mengde ulike virus og bakterier, men mikroskopering kan fortsatt spille en rolle når det gjelder for eksempel å oppdage parasitter eller gjøre andre undersøkelser av prøver.

I noen situasjoner kan det også være relevant for et apotek å ha tilgang til en personvekt. Vekten til en pasient er ikke bare nyttig når det gjelder generelle råd om helse, den kan også være helt avgjørende for hvordan et legemiddel skal doseres. Derfor kan en personvekt oppfylle flere ulike formål hos et apotek. Det betyr igjen at både vekter og ulike måleinstrumenter er viktige investeringsområder for både apoteker og andre helseaktører.