Lysline.no

Bilag – hva betyr dette for deg og din bedrift?

ABilag A omtaler krav til dokumentasjon vedrørende oppfølging av virksomhetens arbeidsmiljøarbeid. Dokumentasjonen skal vise hvordan virksomheten har arbeidet med å oppfylle de kravene som er satt i arbeidsmiljøloven og forskriftene til loven.

ABilag A skal gi bedriften en oversikt over hvilke dokumenter de skal ha for å kunne vise at de følger opp sitt arbeidsmiljøarbeid. Dokumentene skal vise hvilke tiltak virksomheten har gjort for å forbedre arbeidsmiljøet, hvordan de har fulgt opp de ansatte og hva slags resultater de har oppnådd.

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for alle ansatte, og bedriften skal kunne gi den til Arbeidstilsynet ved forespørsel.

Bilde tatt av Erik Mclean på Pexels

Hva betyr ABilag A for deg og din bedrift?

For mange bedrifter er ABilag A en viktig del av virksomheten. Dette dokumentet inneholder opplysninger om bedriftens aktiviteter, økonomiske situasjon, ansatte og eierforhold. I tillegg inneholder det også viktige opplysninger om bedriftens forsikringer. ABilag A er derfor en viktig del av bedriftens virksomhet, og det er viktig at bedriften har et godt forhold til dette dokumentet.