Lysline.no

Formuesskatt – hva betyr dette og hvordan fungerer det?

Formuesskatt er en skatt på formue, det vil si alle de verdiene man eier. Formuesskatt gjelder for bolig, hytter, båter, biler, penger i banken, aksjer og andre verdier. Formuesskatt utgjør 1,1 % av formuen din hvert år.

Formuesskatten beregnes på verdiene du eier den 1. januar hvert år. Du får et fradrag på formuesskatten for gjeld som du har på disse verdiene.

Det er to måter å betale formuesskatt på. Enten kan du betale skatten når du får selvangivelsen din, eller så kan du betale skatten i to terminer. Terminbeløpet for formuesskatt er 1/6 av årsbeløpet.

Formuesskatten går til kommunene. Kommunene bruker formuesskatten til å finansiere velferdstilbud og andre tjenester.

Bilde tatt av Life Matters på Pexels

Formuesskatt – hva betyr dette for deg?

Skatt på formue betyr at du må betale skatt på verdiene du eier. Verdiene kan være bolig, hytte, båt, bil, penger på banken, aksjer og andre verdipapirer.

For å beregne skatten din, først finner du ut hva din formue er. Dette gjør du ved å ta alle dine eiendeler og fratrukke alle dine gjeldsforpliktelser. For eksempel, hvis du har en bolig som er verdt 2 millioner kroner, og du har et lån på 1 million kroner, så er din formue 1 million kroner.

Deretter beregner du skattesatsen din. Dette gjør du ved å multiplisere din formue med skattesatsen. For eksempel, hvis skattesatsen er 2%, vil du måtte betale 2% av 1 million kroner, eller 20 000 kroner, i skatt.

Det er viktig å merke seg at det finnes noen fritak for formuesskatt. Dette betyr at du ikke trenger å betale skatt på visse eiendeler, for eksempel din primære bolig eller din pensionsordning. Hvis du er usikker på om du må betale skatt på en bestemt eiendel, kan du kontakte skattekontoret for mer informasjon.