Lysline.no

Gjeldslave – hva betyr det egentlig?

Gjeldslave – hva er det egentlig?

En gjeldslave er en person som har gjeld som overstiger deres årlige inntekt, og som dermed må bruke en stor andel av inntekten sin på å betale ned gjeld. Gjeldslavene er ofte i en situasjon der de aldri kommer seg ut av gjelden, og må kontinuerlig betale renter og gebyrer. I verste tilfelle kan gjelden være så høy at det fører til at personen mister huset sitt eller andre eiendeler.

Gjeldslave er et begrep som ble introdusert i 2003 av den amerikanske økonomen Edward N. Wolff. Han definerer gjeldslaven som «en person som har en gjeld som overstiger skattefri inntekt, og som dermed må bruke en vesentlig andel av inntekten sin på å betale ned gjeld».

Gjeld kan være en belastning for enhver, men for gjeldslavene er det en konstant kilde til stress og bekymring. Mange gjeldslaver føler seg fanget i en ond sirkel av gjeld og betalinger, og sliter med å få hverdagen til å gå opp.

I USA er det anslått at omtrent en av fem voksne (19%) er gjeldslaver, og at gjennomsnittlig gjeld per person er på over $30 000. I Storbritannia er tallene omtrent det samme, med omtrent 18% av voksne som er gjeldslaver, og en gjennomsnittlig gjeld på over £20 000.

I Norge er det ikke like enkelt å få oversikt over hvor mange som er gjeldslaver, da det ikke finnes noen offisielle tall på dette. Men ifølge en undersøkelse fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har omtrent hver fjerde nordmann (23%) en gjeld som overstiger årsinntekten.

Det er mange årsaker til at folk kan havne i en gjeldsfelle. Ofte er det en kombinasjon av flere faktorer, som for eksempel høye renter, lav inntekt, høye boligpriser og store medisinske utgifter.

Uansett årsaken, kan gjeld være en alvorlig belastning for den enkelte og for familien. Gjeldslavene er ofte i en situasjon der de aldri kommer seg ut av gjelden, og må kontinuerlig betale renter og gebyrer. I verste tilfelle kan gjelden være så høy at det fører til at personen mister huset sitt eller andre eiendeler.

Det er viktig å være klar over at det finnes hjelp tilgjengelig for de som sliter med gjeld. Det er ikke alltid en enkel vei ut av gjeldsfella, men det er hjelp å få. Hvis du eller noen du kjenner sliter med gjeld, kan det være lurt å snakke med en rådgiver eller en annen profesjonell for å få hjelp til å komme seg ut av gjelden.