Lysline.no

Hva er barnetrygd?

Barnetrygd er en offentlig ytelse som skal bidra til økonomisk trygghet for barn og unge. Ytelsen er en del av den sosiale trygghetspakken til barn og unge, og skal gi økonomisk støtte til barn og unge som er i en sårbar situasjon. Barnetrygd er en personlig ytelse, og gis ikke til familier eller husholdninger. Ytelsen er skattefritt, og gis uten krav til tilbakebetaling.

Bilde tatt av Karolina Grabowska på Pexels

Hva er barnetrygd, og hva dekker den?

Barnetrygd er en støtteordning fra det offentlige som skal sikre barn en trygg og god oppvekst. Ordningen dekker både barn som bor hos begge foreldrene, og barn som bor hos en av foreldrene. Barnetrygden består av to deler: enfamilieytelsen og barnetillegget. Enfamilieytelsen går til den forelderen barnet bor hos, og er på 2200 kroner per måned. Barnetillegget går til begge foreldrene, og er på 300 kroner per måned per barn. I tillegg til enfamilieytelsen og barnetillegget, kan foreldrene søke om økonomisk støtte til barnets oppvekst fra Nav.