Lysline.no

Inntekt: Hva det betyr og hvorfor det er viktig

Inntekt er det som kommer inn i et selskap eller en husholdning. Dette kan være penger, varer eller tjenester. Inntekt er viktig fordi det er det som brukes til å dekke utgiftene. Utgiftene kan være faste, for eksempel husleie og strøm, eller variable, for eksempel mat og klær. Inntekt må være høyere enn utgiftene for at et selskap eller en husholdning skal kunne vokse og utvikle seg.

Bilde tatt av Jill Burrow på Pexels

?Inntekt: Hva det betyr og hvorfor det er viktig

Inntekt er det som kommer inn i et husstand eller en bedrift. Det inkluderer lønn, penger fra investeringer, offentlig støtte og andre inntekter. Inntekt er viktig fordi det er det som gir oss pengene vi trenger for å kjøpe de tingene vi ønsker og behov. Pengene vi har igjen etter å ha betalt for de nødvendige tingene blir kalt disponibel inntekt, og dette er det vi bruker til å kjøpe fritidsaktiviteter, ferier og andre ting vi ønsker.