Lysline.no

Nominell rente – hva betyr dette?

Nominell rente er den renten som er oppgitt i et låneavtale, og som skal betales til långiver. Nominell rente inkluderer ikke eventuelle gebyrer eller andre kostnader som er knyttet til lånet. Effektiv rente er den renten som faktisk betales av låntaker, og inkluderer alle kostnader ved lånet.

Bilde tatt av Karolina Grabowska på Pexels

Nominell rente – hva er dette?

Nominell rente er den renten som står oppført i lånedokumentene, og denne renten gjelder for hele låneperioden. Renten kan være fast eller flytende, avhengig av hvilken type lån du har. For et fastrentelån vil nominell rente være den renten du betaler for hele låneperioden, mens en flytende rente kan endre seg over tid. Flytende rente er ofte knyttet til en referanserente, som for eksempel NIBOR eller COFIBOR.