Lysline.no

Pensjonsgjevende inntekt – hva betyr det?

Pensjonsgjevende inntekt er inntekten din som beregnes når du skal få pensjon. Den beregnes ut fra hvor mye du har tjent i løpet av din yrkeskarriere. Inntekten din blir justert for inflation og forskjeller i lønnsvekst mellom yrker.

Pensjonsgjevende inntekt er en viktig faktor for å bestemme hvor mye pensjon du får. Jo høyere pensjonsgjevende inntekt, jo høyere pensjon. Dette er fordi pensjonen din er avhengig av hvor mye du har tjent i løpet av yrkeslivet ditt. Inntekten din blir Justert for Inflation og forskjeller i lønnsvekst mellom yrker.

Pensjonsgjevende inntekt er en viktig faktor for å bestemme hvor mye pensjon du får, så det er viktig å vite hvordan inntekten din beregnes.

Bilde tatt av Michael Steinberg på Pexels

Pensjonsgjevende inntekt – hva er det?

Pensjonsgjevende inntekt (PGI) er den inntekten som beregnes for å fastsette pensjonen til en person. PGI inkluderer lønn og andre godtgjørelser, og beregnes fra fylte 16 år og oppover. Pensjonen beregnes som en prosentandel av PGI, og denne prosentandelen øker med alderen. Pensjonen utbetales fra fylte 67 år. For å motta pensjon må du oppfylle kravet til opptjeningstid. Opptjeningstiden begynner å løpe fra det året du fyller 16 år, og fortsetter fram til det året du fyller 67 år.