Lysline.no

Rente: Hva betyr det?

Rente er den prisen du betaler for å låne penger. Jo høyere rente, jo dyrere blir det å låne. For å finne ut hvor mye du må betale i rente, tar du rentesatsen og ganger den med det totale lånebeløpet.

Bilde tatt av Dominika Roseclay på Pexels

Hva er rente, og hvordan kan det påvirke deg?

Rente er det du betaler for å bruke penger som tilhører andre. Hvis du har lånt penger av en bank, må du betale renter på dette beløpet. I tillegg til at du må betale renter på det du skylder, kan du også tjene penger på å sette penger inn i en bank eller et spareprogram. Dette kalles for renteinntekter.

Renter kan påvirke deg på to måter. For det første kan det påvirke hvor mye penger du har tilgjengelig. Hvis du har lånt penger, vil du måtte betale renter på dette beløpet. Dette kan gjøre det vanskeligere for deg å spare penger. For det andre kan renteinntekter gi deg mer penger å bruke. Hvis du setter penger inn i en bank eller et spareprogram, vil du tjene penger på dette beløpet. Dette kan gjøre det enklere for deg å spare penger.