Lysline.no

Hva er inkasso?

Inkasso er prosessen med å forfølge betalinger av gjeld som enkeltpersoner eller bedrifter skylder. Vanligvis er inkassatorer kontrahert av en kreditor og jobber med å samle inn betalinger på vegne av kreditor. Inkassoprosessen starter vanligvis når en debitor kommer på etterskudd med sine betalinger og kreditor bestemmer seg for å overlate gjelden til et inkassobyrå. Inkassobyrået kontakter deretter skyldneren for å prøve å inndrive utestående gjeld. 

Dersom skyldneren ikke svarer inkassobyrået, kan byrået ta rettslige skritt for å inndrive gjelden. Inkasso kan være en stressende og frustrerende opplevelse, både for debitor og kreditor. Det er viktig å huske at inkasso er en juridisk prosess, og det er visse rettigheter og vern som både skyldner og kreditor har etter loven. Skal du drive med inkasso er det viktig å søke profesjonell hjelp for å sikre at prosessen blir håndtert riktig.

Hvordan unngå inkasso

Det er noen viktige ting å huske på hvis du vil unngå inkasso. Prøv først å holde tritt med betalingene dine. Hvis du sliter med å få endene til å møtes, kontakt kreditorene dine så snart som mulig for å forklare situasjonen din og prøve å utarbeide en betalingsplan. 

For det andre, hold god oversikt over betalingene dine. Dette vil hjelpe deg med å holde oversikt over hva du skylder og vil også være nyttig hvis du havner i inkasso. 

Til slutt, ikke ignorer kommunikasjon fra kreditorene dine eller fra inkassatorer. Hvis du er på etterskudd med betalinger, vil ignorering av problemet bare gjøre det verre. Om du blir kontaktet av en inkassator, vær høflig og prøv å utarbeide en betalingsplan. Hvis du gjør disse tingene, vil du være i en mye bedre posisjon til å unngå inkasso.

Hvordan fjerne inkasso?

En inkasso er en gjeld som sendes til et inkassobyrå. Hvis du har fått en inkasso, er det viktig å handle raskt for å fjerne gjelden fra posten din. Det første trinnet er å kontakte inkassobyrået og forhandle frem en betalingsplan. Hvis du klarer å betale hele gjelden, vil inkassobyrået fjerne gjelden fra journalen din. 

Hvis du ikke klarer å betale gjelden i sin helhet, kan du prøve å forhandle deg frem til et lavere oppgjørsbeløp. Når du har foretatt en betaling, vil inkassobyrået oppdatere posten din slik at den gjenspeiler den betalte gjelden.

Les om: Smålån med betalingsanmerkning

Historien om inkasso

I århundrer har kreditorer brukt ulike metoder for å inndrive gjeld til dem. Tidligere ble skyldnere ofte fengslet for ikke å betale gjelden. I dag bruker kreditorer vanligvis mer subtile metoder for å samle inn gjeld, for eksempel å sende inkassobrev, ringe og sende inn søksmål. Bruken av skyldnerfengsler begynte i middelalderen. 

I England ble skyldnere typisk fengslet i såkalte «fengsler». I USA begynte bruken av skyldnerfengsler i kolonitiden. Amerikanske kolonister fengslet vanligvis skyldnere i fylkesfengsler. Bruken av skyldnerfengsler begynte å avta tidlig på 1800-tallet. I 1833 avskaffet England bruken av skyldnerfengsler.

 Tar vi utgangspunkt i USA, begynte bruken av skyldnerfengsler å avta på midten av 1800-tallet. I 1833 ble Pennsylvania den første staten som avskaffet bruken av skyldnerfengsler. I dag bruker kreditorer vanligvis mer subtile metoder for å samle inn gjeld. Disse metodene inkluderer sending av inkassobrev, telefonsamtaler og innlevering av søksmål.

En lommebok som er helt tom fordi eieren ikke visste hva inkasso var.
asso

Dette kan være lurt å vite

Har du ubetalte fakturaer kan du bli utsatt for inkasso. Slik fungerer det: Du vil først motta en melding fra selskapet om at du har utestående betalinger. Dette kalles en påminnelse. Dersom du ikke betaler innen fristen som er angitt i purringen, vil saken bli overlatt til et inkassobyrå. 

Inkassobyrået vil sende deg en formell gjeldsmelding, som spesifiserer beløpet du skylder og datoen du må betale. Dersom du ikke betaler innen angitt frist, kan inkassobyrået ta rettslige skritt mot deg. Dersom inkassobyrået tar søksmål, vil du bli forkynt stevning. Dette er et dokument som pålegger deg å møte i retten på en bestemt dato. 

Dersom du ikke møter i retten eller ikke kommer til enighet med inkassobyrået, kan retten avsi dom mot deg. Dette betyr at inkassobyrået kan ta ytterligere rettslige skritt for å få tilbake pengene du skylder, som å ta beslag i eiendelene dine eller ta penger fra lønnen din. 

Les også: Hva er en gjeldsslave egentlig

Konklusjon av hva er inkasso

Inkasso er en hvis en person har unngått eller glemt å betale en regning over lenger tid. Det er en prosess og man trenger ikke være redd for å få inkasso med en gang. Hvis man har fått varsel eller påminnelse, så bør man begynne å prioritere å betale ned inkasso. Hvis man får en slik konsekvens, så kan det være vanskelig å inngå avtaler innen ulike produkter og tjenester på sikt. Har man en inkasso, så har man også mulighet til å få den fjernet. Det fungerer på den måten, at hvis man betaler ned gjeld der inkasso er knyttet til, så skal inkasso bli fjernet. 

I første omgang bør man fokusere på å unngå inkasso, og det anbefaler vi på det sterkeste. Sørg for å unngå høye regninger som du ikke har råd til å betale ned, og ikke lån over evne. Det kan sørge for at store betalingssummer som det kan være vanskelig å betjene. Da kan man resultere å sette seg selv i uføre, som ikke er positivt på sikt.